Суу жана отко чыдамдуу сандыктар – ½ саатка бааланган